AKADEMIJOS ETIKOS KODEKSAS

ETIKOS KODEKSAS

Etikos kodekso taikymo tikslas yra bendrai susitarti visoms suinteresuotoms grupėms – futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams, jų tėvams, treneriams ir sporto įstaigos administracijos darbuotojams dėl tam tikrų elgsenos taisyklių futbolo užsiėmimų ar varžybų metu, taip pat susitarti dėl tam tikrų moralinių ir
bendražmogiškų vertybių laikymosi futbolo aplinkoje, kurios atitiktų futbolo žaidimo kaip po socialinio
reiškinio propaguojamas vertybes.

Rekomenduojamas etikos kodeksas atitinka FIFA „Code of Ethics“ propaguojamas vertybes, remiasi kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiais.

Šio rekomendacinio pobūdžio etikos kodekso, kuris skirtas visų šalies sporto organizacijų, rengiančių futbolininkus bendruomenėms, rengėjų uždavinys yra susisteminti gerosios praktikos pavyzdžius ir sukurti šalies futbolo aplinkoje taikomą bei visų futbolo bendruomenės narių pripažįstamą vertybių sistemą.

Etikos kodeksas apima keturias skirtingas auditorijas:

  • Futbolo užsiėmimus lankančius vaikus;
  • Jų tėvus;
  • Trenerius;
  • Sporto organizacijos, organizuojančius futbolo užsiėmimus, administracijos darbuotojus.

Kiekvienai iš šių auditorijų yra skirta atskira Etikos kodekso dalis, apimanti atskirai auditorijai būdingą rekomenduojamą elgesio specifiką ir siūlomas vertybes. Sutikdama ir įsipareigodama laikytis šio Etikos kodekso, sporto organizacija įsipareigoja užtikrinti, jog šio Etikos kodekso laikysis visos auksčiau paminėtos jos bendruomenės narių auditorijos.